RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sau khi chiếm được các tỉnh Nam Kì, việc đầu tiên thực dân Pháp đã làm gì?

  • A. 
   Thiết lập bộ máy thống trị và tiến hành bóc lột kính tế Nam Bộ.
  • B. 
   Chuẩn bị lực lượng đánh Bắc Kì.
  • C. 
   Chuẩn bị lực lượng đánh Cam-pu-chia.
  • D. 
   Xuất bản báo chí nhằm tuyên truyền cho kế hoạch xâm lược.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 21794

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA