ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ngày 20 - 11 - 1873, diễn ra sự kiện gì ở Bắc Kì?

  • A. 
   Pháp nổ súng tấn công thành Hà Nội.
  • B. 
   Quân dân ta anh dũng đánh bại cuộc tấn công của Pháp ở Hà Nội.
  • C. 
   Nhân dân Hà Nội chủ động đốt kho đạn của Pháp.
  • D. 
   Thực dân Pháp đánh chiếm Thanh Hóa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 21795

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA