ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phương trình bậc nhất một ẩn có dạng 

   

  • A. 
   \({\rm{ax}} + b = 0,\,\,a \ne 0\)
  • B. 
   ax + b =0
  • C. 
   ax2 + b = 0
  • D. 
   ax + by = 0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phương trình dạng ax + b = 0, với a và b là hai số đã cho và a khác 0, được gọi là phương trình bậc nhất một ẩn 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 50884

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA