ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là đúng về định nghĩa của hình thang?

   

  • A. 
   Hình thang là tứ giác có các cạnh đối song song
  • B. 
    Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối bằng nhau
  • C. 
    Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song
  • D. 
   Hình thang là tứ giác có các cạnh đối bằng nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 39070

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA