ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

   Một hình thang có một cặp góc đối là  \({120^0}\) và \(\,{80^{0\,}}\), cặp góc đối còn lại của hình thang đó là?

  • A. 
   \({75^0};\,\,{105^0}\)
  • B. 
   \(\,{60^0};\,{100^0}\,\)
  • C. 
   \({115^0}\,;\,{65^0}\)
  • D. 
   \(\,{75^0};\,\,{115^0}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 39071

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA