RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Phản ứng nào xảy ra trong quá trình luyện gang ?

  • A. 
   O2 + 2Mn     2MnO
  • B. 
   Fe2O3 + 3CO   2Fe + 3CO2
  • C. 
   O2 + Si         SiO2
  • D. 
   O2 + S         SO2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Thành phần của quặng sắt có chứa Fe2O3 nên bị CO sinh ra trong quá trình luyện gang khử thành Fe.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 14282

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA