RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho các kim loại Fe, Cu, Ag, Al, Mg. Trong các kết luận sau đây, kết luận nào sai ?

  • A. 
   Kim loại tác dung với dung dịch HCl, H2SO4 loãng: Cu, Ag
  • B. 
   Kim loại tác dụng với dung dịch NaOH: Al
  • C. 
   Kim loại không tác dụng với H2SO4 đặc nguội: Al, Fe
  • D. 
   Kim loại không tan trong nước ở nhiệt độ thường: Tất cả các kim loại trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cu và Ag đều là những kim loại hoạt động yếu, đứng cuối trong dãy hoạt động hóa học nên không thể phản ứng được với axit loãng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 14284

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA