OFF
OFF
ADMICRO
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phản ứng của quân Pháp trước hành động đảo chính của Nhật là gì?

  • A. 
   Ngồi im và chấp nhận đầu hàng ngay tức khắc. 
  • B. 
   Kiên quyết chống trả. 
  • C. 
   Chống cự yếu ớt và đầu hàng nhanh chóng. 
  • D. 
   Chống trả yếu ớt nhưng giành thắng lợi. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ngày 9 - 3 - 1945, Nhật đảo chính Pháp. Quân Pháp chống cự yếu ớt ở một vài nơi rồi mau chóng đầu hàng. Sau hất cảng Pháp, phát xít Nhật tuyên bố "giúp các dân tộc Đông Dương xây dựng nền độc lập" Chúng dựng lên chính phủ Trần Trọng Kim và đưa Bảo Đại lên làm Quốc trưởng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 277317

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF