OFF
OFF
ADMICRO
02AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong kháng chiến chống Pháp (1951-1953) để xây dựng hậu phương vững mạnh, sự kiện nào sau đây do Đảng phát động đã mang lại lợi ích cho nông dân trực tiếp và cụ thể nhất? 

  • A. 
   Thành lập ngân hàng Quốc gia Việt Nam.
  • B. 
   Ban hành chính sách về thuế nông nghiệp. 
  • C. 
   Chính phủ để ra cuộc vận động lao động sản xuất và thực hiện tiết kiệm (1952). 
  • D. 
   Phát hành đồng giấy bạc Việt Nam mới (1951). 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong chiến tranh, một hậu phương vững chắc cho phép giải quyết vấn đề nhân lực, tiếp tế hậu cần, nguồn động viên chiến đấu cho quân đội, đồng thời đẩy mạnh được sản xuất, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt chung của toàn dân. Nhận thức được tầm quan trọng của hậu phương trong kháng chiến nên ngay từ những ngày đầu Đảng đã rất quan tâm bồi dưỡng sức dân, để nhân dân yên tâm phấn khởi sản xuất đảm bảo "thực túc binh cường", "ăn no đánh thắng". Trong các chính sách bồi dưỡng sức dân của Đảng, việc ban hành sắc lệnh về thuế nông nghiệp đã ban hành lợi ích cho nhân dân trực tiếp và cụ thể nhất mà lại huy động được sự đóng góp của nhân dân cho cuộc kháng chiến.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 277323

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON