OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mục tiêu đấu tranh của công nhân trong giai đoạn cách mạng 1930 - 1931 là gì? 

  • A. 
   Đòi tự do, dân chủ.         
  • B. 
   Đòi tinh thần quốc tế vô sản. 
  • C. 
   Đòi giảm sưu, giảm thuế.         
  • D. 
   Đòi tăng lương, giảm giờ làm. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Từ tháng 2 đến tháng 4 - 1930, nổ ra nhiều cuộc đấu tranh của công nhân và nông dân. Mục tiêu đấu tranh là đòi cải thiện đời sống: công nhân đòi tăng lương, giảm giờ làm; nông dân đòi giảm sưu, giảm thuế... bên cạnh đó cũng xuất hiện những khẩu hiệu chính trị như "Đả đảo chủ nghĩa đế quốc ! Đả đảo phong kiến!" "Thả tù chính trị!"

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 277315

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON