OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ở vùng thấp từ hữu ngạn sông Hồng đến sông Cả là địa bàn cư trú chủ yếu của: 

  • A. 
   Dân tộc Tày; Nùng.
  • B. 
   Dân tộc Thái, Mường.
  • C. 
   Dân tộc Mông. 
  • D. 
   Dân tộc Ê-đê, Gia rai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ở vùng thấp từ hữu ngạn sông Hồng đến sông Cả là địa bàn cư trú chủ yếu của: Dân tộc Thái, Mường.

  Đáp án: B.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 144249

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Địa Lý

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON