OFF
OFF
ADMICRO
03AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Duyên Hải Nam Trung bộ và Nam Bộ là địa bàn cư trú của các dân tộc: 

  • A. 
   Chăm, Khơ-me.
  • B. 
   Vân Kiều, Thái.
  • C. 
   Ê –đê, mường. 
  • D. 
   Ba-na, cơ – ho.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vùng duyên Hải Nam Trung bộ và Nam Bộ là địa bàn cư trú của các dân tộc Chăm, Khơ-me cư trú thành từng dải hoặc xen kẽ với người Việt.

  Đáp án: A.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 144250

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Địa Lý

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON