RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Ở phép lai hai cặp tính trạng về màu hạt và vỏ hạt của Menđen, kết quả ở F2 có tỉ lệ thấp nhất thuộc về kiểu hình:

  • A. 
   Hạt vàng, vỏ trơn 
  • B. 
   Hạt vàng, vỏ nhăn
  • C. 
   Hạt xanh, vỏ trơn
  • D. 
   Hạt xanh, vỏ nhăn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ở phép lai hai cặp tính trạng về màu hạt và vỏ hạt của Menđen, kết quả thu được ở F2 có tỉ lệ thấp nhất thuộc về kiểu hình: hạt xanh, vỏ nhăn với tỉ lệ 1/16

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 9175

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA