RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VDO.AI
 • Câu hỏi:

  Kiểu gen dưới đây được xem là thuần chủng:

  • A. 
   AABB
  • B. 
   AAbb
  • C. 
   aaBB
  • D. 
   Cả 3 kiểu gen vừa nêu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kiểu gen thuần chủng là kiểu gen có tất cả các cặp gen đồng hợp.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 9177

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA