OFF
OFF
ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ở nước ta chăn nuôi chiếm tỉ trọng thấp trong nông nghiệp nguyên nhân chủ yếu là: 

  • A. 
   Nước ta đất hẹp người đông nên chăn nuôi khó phát triển.
  • B. 
   Ít có nhiều đồng cỏ rộng, nguồn thức ăn còn thiếu.
  • C. 
   Giống gia súc, gia cầm có chất lượng thấp. 
  • D. 
   Cơ sở vật chất cho chăn nuôi đã được cải thiện nhiều.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ở nước ta chăn nuôi chiếm tỉ trọng thấp trong nông nghiệp nguyên nhân chủ yếu là do không có nhiều đồng cỏ rộng lớn, nguồn thức ăn cho chăn nuôi còn chưa đảm bảo và các cơ sở vật chất cho chăn nuôi còn yếu kém.

  Đáp án: B.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 144189

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Địa Lý

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF