RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nước được cấu tạo từ các nguyên tố hóa học nào? 

  • A. 
   Hiđro và oxi
  • B. 
   Hiđro và nitơ
  • C. 
   Nitơ và Oxi
  • D. 
   Oxi và photpho

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Công thức hóa học của phân tử nước là H2O nên nước được cấu tạo từ H và O.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 13075

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA