ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đốt hoàn toàn 2 mol khí H2 thì thể tích O2 cần dùng ở đktc chuẩn là bao nhiêu lít?

  • A. 
   22,4 lit
  • B. 
   11,2 lit
  • C. 
   44,8 lit
  • D. 
   8,96 lit

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phương trình hóa học:

  2H2           +    O 2H2O

  2 mol               1 mol

  2 mol    →      1 mol

  Thể tích Oxi cần dùng ở đktc là:

  V = 22,4 . n = 22,4 . 1 = 22,4 (lit)

   

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 13078

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA