ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây thuộc về chủ trương của ta trong Đông Xuân 1953-1954?  

  • A. 
   Trong vòng 18 tháng chuyTrong vòng 18 tháng chuyển bại thành thắng
  • B. 
   Tập trung lực lượng tiến công vào những hướng chiến lược quan trọng mà địch tương đối yếu
  • C. 
   Tránh giao chiến ở miền Bắc với địch để chuẩn bị đàm phán
  • D. 
   Giành thắng lợi nhanh chóng vi nhanh chóng về quân sự trong đông xuân 1953--1954

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tập trung lực lượng tiến công vào những hướng chiến lược quan trọng mà địch tương đối yếu → chủ trương của ta trong Đông Xuân 1953-1954.  

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 1881

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA