ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hội đồng chính và Hội đồng quốc phòng Pháp thông qua kế hoạch quân sự Na-va vào thời gian nào?  
   

  • A. 
   Tháng 5 - 1953
  • B. 
   Tháng 6 -  1953
  • C. 
   Tháng 7 - 1953
  • D. 
   Tháng 8 - 1953

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hội đồng chính và Hội đồng quốc phòng Pháp thông qua kế hoạch quân sự Na-va vào tháng 7 - 1953

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 1879

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA