RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung cơ bản trong bước I của kế hoạch quân sự Na-va là gì?  
   

  • A. 
   Phòng ngự chiến lược ở miền Bắc, tấn công chiến lược ở miền Nam
  • B. 
   Phòng ngự chiến lược ở miền Nam, tấn công chiến lược ở miền Bắc
  • C. 
   Tấn công chiến lược ở hai miền Bắc - Nam
  • D. 
   Phòng ngự chiến lược ở hai miền Bắc - Nam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nội dung cơ bản trong bước I của kế hoạch quân sự Na-va là phòng ngự chiến lược ở miền Bắc, tấn công chiến lược ở miền Nam

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 1880

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA