RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ngày 11-3-1951 Hội nghị đại biểu của dân dân ba nước Đông Dương đã thành lập tổ chức nào?  

  • A. 
   Liên minh Việt - Miên - Lào
  • B. 
   Mặt trận Việt - Miên -  Lào
  • C. 
   Liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào
  • D. 
   Mặt trận thống nhất Việt - Miên - Lào

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ngày 11-3-1951 Hội nghị đại biểu của dân dân ba nước Đông Dương đã thành lập tổ chức Liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 1863

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA