ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Để bồi dưỡng sức dân trước hết là nông dân, đầu 1953 Đảng và Chính phủ đã có chủ trương gì?

  • A. 
   Chấn chỉnh chế độ thuế khoá
  • B. 
   Cuộc vận động lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm
  • C. 
   Xây dựng nền tài chính, ngân hàng, thương nghiệp
  • D. 
   Phát động quần chúng triệt để giảm tô và cải cách ruộng đất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Để bồi dưỡng sức dân trước hết là nông dân, đầu 1953 Đảng và Chính phủ đã phát động quần chúng triệt để giảm tô và cải cách ruộng đất

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 1864

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA