OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
YOMEDIA
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mọi vật thể được tạo nên từ?

  • A. 
   Vật chất
  • B. 
   Chất
  • C. 
   Chất liệu
  • D. 
   Vật liệu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Mọi vật thể được tạo nên từ chất

  Đáp án B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ADMICRO/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF