OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
YOMEDIA
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Có các vật thể quả chuối, cái đinh, khí quyển, cái bát, bình hoa, ô tô, cây đào tiên. Số vật thể tự nhiên là

  • A. 
   5
  • B. 
   4
  • C. 
   3
  • D. 
   2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vật thể tự nhiên là những vật thể không do con người tạo nên

  Các vật thể tự nhiên ở đây là: quả chuối, khí quyển, cây đào tiên.

  Đáp án C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ADMICRO/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF