ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên được thành lập vào thời gian nào? Ở đâu?

  • A. 
   Tháng 5 - 1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc)
  • B. 
   Tháng 6 -  1925 ở Hương Cảng (Trung Quốc)
  • C. 
   Tháng 7 -  1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc)
  • D. 
   Tháng 6 -  1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên được thành lập vào tháng 6 -  1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc)

  Đáp án D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 1719

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA