ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là:

  • A. 
   Báo Thanh niên
  • B. 
   Tác phẩm “Đường kách mệnh”
  • C. 
   Bản án chế độ thực dân Pháp”
  • D. 
   Báo “Người cùng khổ”

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là báo Thanh niên

  Đáp án A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 1720

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA