ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hãy nêu rõ thành phần và địa bàn hoạt động của Tân Việt cách mạng đảng?

  • A. 
   Công nhân và nông dân, hoạt động ở Trung Kì
  • B. 
   Tư sản dân tộc, công nhân, hoạt động ở Bắc Kì
  • C. 
   Trí thức trẻ và thanh niên tiểu tư sản, hoạt động ở Trung Kì
  • D. 
   Tất cả các giai cấp và tầng lớp, hoạt động ở Nam Kì

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Thành phần và địa bàn hoạt động của Tân Việt cách mạng đảng là trí thức trẻ và thanh niên tiểu tư sản, hoạt động ở Trung Kì

  Đáp án C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 1721

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA