OFF
OFF
ADMICRO
18AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hoạt động dịch vụ tập trung ở thành phố lớn và thị xã nhiều hơn ở khu vực nông thôn do: 

  • A. 
   Dân cư tập trung đông và kinh tế phát triển hơn khu vực nông thôn.
  • B. 
   Giao thông vận tải phát triển hơn.
  • C. 
   Thu nhập bình quân đầu người cao hơn. 
  • D. 
   Có nhiều chợ hơn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nguyên nhân chủ yếu các hoạt động dịch vụ tập trung ở thành phố lớn và thị xã nhiều hơn ở khu vực nông thôn là do ở khu vực này có dân cư tập trung đông và kinh tế phát triển hơn khu vực nông thôn.

  Đáp án: A.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 144148

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Địa Lý

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON