OFF
OFF
ADMICRO
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hội Quốc Liên ra đời nhằm mục đích gì?

  • A. 
   Phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các nước.
  • B. 
   Hợp tác phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội.
  • C. 
   Duy trì trật tự thế giới mới sau chiến tranh.
  • D. 
   Phân chia quyền lợi của các nước thắng trận.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nhằm duy trì trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ nhất, Hội Quốc liên - một tổ chức chính trị mang tính quốc tế đầu tiên - được thành lập với sự tham gia của 44 nước thành viên.

  Đáp án cần chọn là: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 217761

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON