OFF
OFF
ADMICRO
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trước phong trào đấu tranh của nhân dân, thái độ của Nga hoàng như thế nào?

  • A. 
   Đàn áp, dập tắt được phong trào của nhân dân.
  • B. 
   Bỏ chạy ra nước ngoài.
  • C. 
   Nhờ sự giúp đỡ của các đế quốc khác.
  • D. 
   Bất lực, không còn khả năng tiếp tục thống trị được nữa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trước phong trào phản đối chiến tranh, đòi lật đổ chế độ Nga hoàng lan rộng khắp cả nước. Chính phủ Nga hoàng ngày càng tỏ ra bất lực, không còn khả năng tiếp tục thống trị như trước nữa.

  Đáp án cần chọn là: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 217796

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON