OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đến trước cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917, Nga vẫn là một nước

  • A. 
   Quân chủ lập hiến
  • B. 
   Quân chủ chuyên chế
  • C. 
   Cộng hòa tổng thống
  • D. 
   Cộng hòa đại nghị

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đến trước cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917, Nga vẫn là một nước quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga hoàng Ni-cô-lai II

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 217726

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON