RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hai khẩu hiệu mà Đảng ta vận dụng trong phong trào cách mạng 1930 - 1931 là khẩu hiệu nào? 

  • A. 
   “Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất dân cày”
  • B. 
   “Tự do dân chủ” và “Cơm áo hòa bình”
  • C. 
   “Tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian” và “Tịch thu ruộng đất của địa chủ  
   phong kiến”
  • D. 
   "Chống đế quốc” "Chống phát xít"

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hai khẩu hiệu mà Đảng ta vận dụng trong phong trào cách mạng 1930 - 1931 là “Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất dân cày”

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 1750

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA