RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

   Điều gì đã chứng tỏ rằng: Từ  tháng 9-1930 trở đi phong trào cách mạng 1930-1931 dần dần đạt tới đỉnh cao?

  • A. 
   Phong trào diễn ra khắp cả nước
  • B. 
   Sử dụng hình thức vũ trang khởi nghĩa và thành lập chính quyền Xô viết Nghệ -  
   Tĩnh
  • C. 
   Vấn đề ruộng đất của nông dân được giải quyết triệt để
  • D. 
   Đã thực hiện liên minh công- nông vững chắc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Từ  tháng 9-1930 trở đi phong trào cách mạng 1930-1931 dần dần đạt tới đỉnh cao nhờ sử dụng hình thức vũ trang khởi nghĩa và thành lập chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 1751

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA