RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Dùng quy tắc nào dưới đây để xác định chiều của lực điện từ?

   

  • A. 
    Quy tắc nắm tay phải.    
  • B. 
    Quy tắc nắm tay trái.        
  • C. 
    Quy tắc bàn tay phải.    
  • D. 
    Quy tắc bàn tay trái.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Dùng quy tắc bàn tay trái để xác định chiều của lực điện từ

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 6572

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA