RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Động vật nào thuộc ngành chân khớp có giá trị xuất khẩu?

  • A. 
   Tôm sú, tôm hùm
  • B. 
   Bọ cạp.
  • C. 
   Cua đồng, nhện đỏ. 
  • D. 
   Tôm càng xanh, ong mật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tôm sú, tôm hùm là những loài thuộc ngành chân khớp có giá trị xuất khẩu.

  ⇒ Đáp án: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 15021

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA