RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm chung của ngành chân khớp:

  • A. 
   Có vỏ kitin.
  • B. 
   Có vỏ kitin, phần phụ phân đốt.
  • C. 
   Có vỏ bằng kitin, phần phụ phân đốt khớp động, lớn lên nhờ lột xác .
  • D. 
   Phần phụ phân đốt các đốt khớp động với nhau, có vỏ kitin.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đặc điểm chung của ngành chân khớp:

  • Có bộ xương ngoài bằng kitin nâng đỡ, che chở
  • Các chân phân đốt khớp động
  • Qua lột xác để tăng trưởng cơ thể
  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 15019

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA