RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Để phân biệt 2 ống nghiệm, một ống đựng dung dịch NaOH, một ống đựng dung dịch Ca(OH)2, người ta có thể dùng hóa chất là:

  • A. 
   Quỳ tím.  
  • B. 
   Quỳ tím ẩm.
  • C. 
   Dung dịch NaOH.   
  • D. 
   Khí CO2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Khi sục khí CO2 vào hai bình chứa NaOH và Ca(OH)2 ta thấy:

  Bình nào xuất hiện kết tủa trắng là bình chứa dung dịch Ca(OH)2 vì CO2 phản ứng với nước vôi trong tạo kết tủa CaCO3.

  Dung dịch NaOH cũng phản ứng với CO2 nhưng tạo muối tan là Na2CO3

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 13739

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA