ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm của tài nguyên sinh vật nước ta: 

  • A. 
   Tài nguyên sinh vật nước ta khá nghèo nàn.
  • B. 
   Tài nguyên sinh vật nước ta rất phong phú đang dạng, đây là tài nguyên vô tận.
  • C. 
   Tài nguyên sinh vật nước ta rất phong phú đang dạng, nên không cần phải bảo vệ. 
  • D. 
   Tài nguyên sinh vật nước ta rất phong phú đang dạng nhưng không là tài nguyên vô tận.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án: D.

  Đặc điểm của tài nguyên sinh vật nước ta: Tài nguyên sinh vật nước ta rất phong phú đang dạng nhưng không là tài nguyên vô tận.

  Giải thích: (trang 135 SGK Địa lí 8).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 144606

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA