RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân làm suy giảm tài nguyên rừng của nước ta 

  • A. 
   Chiến tranh phá hoại
  • B. 
   Khai thác quá mức, đốt rừng làm nương rẫy
  • C. 
   Quản lý bảo vệ còn kém 
  • D. 
   Cả 3 ý trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án: D. 

  Nguyên nhân làm suy giảm tài nguyên rừng của nước ta

  • Chiến tranh phá hoại
  • Khai thác quá mức, đốt rừng làm nương rẫy.
  • Quản lý bảo vệ còn kém

  Giải thích: (trang 134 SGK Địa lí 8).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 144608

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA