RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Công thức tổng quát oxit cao nhất của các nguyên tố thuộc nhóm VA là ?

  • A. 
   RO
  • B. 
   R2O3
  • C. 
   R2O5
  • D. 
   RO2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hóa trị cao nhất của các nguyên tố thuộc nhóm VA là V, Oxi hóa trị II ⇒ công thức oxit cao nhất là : R2O5

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 10378

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA