RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Axit HNO3 không thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với:

  • A. 
   FeO
  • B. 
   Fe(OH)2
  • C. 
   ZnO
  • D. 
   Fe3O4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Axit HNO3 không thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với ZnO vì không có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố trước và sau phản ứng.

  2HNO3 + ZnO → Zn(NO3)2 + H2O

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 10387

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA