RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào về muối amoni là đúng?

  • A. 
   Các muối amoni đều bền với nhiệt
  • B. 
   Các muối amoni đều tác dụng với dung dịch kiềm
  • C. 
   Một số muối amoni khó tan trong nước
  • D. 
   Các muối amoni là chất điện li yếu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các muối amoni đều tác dụng với dd kiềm vì

  NH4+  +  OH-  → NH3↑  + H2O

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 10380

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA