RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Trong các công thức sau đây, chọn công thức hóa học đúng của magie photphua?

  • A. 
   Mg3P2
  • B. 
   Mg(PO3)2
  • C. 
   Mg3(PO4)2
  • D. 
   Mg2P2O7

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Mg hóa trị II, P hóa trị III nên công thức của magie photphua là Mg3P2

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 10377

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA