OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm khác biệt căn bản của cuộc Tiến công chiến lược đông - xuân 1953 - 1954 so với chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 là gì?

  • A. 
   Đánh vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu. 
  • B. 
   Thực hiện phương châm đánh chắc tiến chắc để tiêu diệt sinh lực địch. 
  • C. 
   Đánh vào hướng chiến lược quan trọng mà lực lượng địch rất mạnh. 
  • D. 
   Thực hiện tiến công hợp đồng binh chủng quy mô lớn, dài ngày. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Điểm khác biệt căn bản của cuộc Tiến công chiến lược đông - xuân 1953 - 1954 so với chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 là: Đánh vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu. Trong đó:

  - Cuộc tiến công chiến lược đông - xuân 1953 - 1954 là tiến công vào những hướng chiến lược mà địch tương đối yếu.

  - Chiến dịch Điện Biên Phủ ta tiến công vào hướng chiến lược mà địch mạnh.

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 271966

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON