OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương đã

  • A. 
   đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân cũ trên thế giới. 
  • B. 
   làm cho cả ba nước ở Đông Dương tạm thời bị chia cắt thành hai miền. 
  • C. 
   công nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam, Lào và Campuchia. 
  • D. 
   mở đầu quá trình can thiệp của đế quốc Mĩ vào chiến tranh Đông Dương. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Đáp án A loại vì chủ nghĩa thực dân cũ sụp đổ ở những năm 90 của thế kỉ XX.

  - Đáp án B loại vì chỉ có Việt Nam tạm thời bị chia cắt thành hai miền.

  - Đáp án C đúng vì Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương đã công nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam, Lào và Campuchia là: độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

  - Đáp án D loại vì Mĩ đã can thiệp vào Đông Dương từ năm 1949.

  Đáp án cần chọn là: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 271975

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON