ON
ON
YOMEDIA
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phương châm tác chiến của ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 là:

  • A. 
   đánh chắc, tiến chắc. 
  • B. 
   đánh nhanh, thắng nhanh. 
  • C. 
   đánh điểm diệt viện. 
  • D. 
   đánh du kích ngắn ngày. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Đáp án A đúng vì sau khi nghiên cứu kĩ tình hình thực tế, phương châm tác chiến của ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 là: đánh chắc, tiến chắc.

  - Đáp án B loại vì sau khi nghiên cứu kĩ tình hình thực tế, ta đã thay đổi phương châm tác chiến sang đánh chắc tiến chắc.

  - Đáp án C, D loại vì đây là nghệ thuật quân sự chứ không phải phương châm tác chiến.

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 271970

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF