OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Các nhân tố có vai trò quyết định đến sự phát triển và phân bố công nghiệp của nước ta là: 

  • A. 
   Dân cư và lao động.
  • B. 
   Thị trường, chính sách phát triển công nghiệp.
  • C. 
   Các nhân tố kinh tế - xã hội. 
  • D. 
   Cơ sở vật chất kĩ thuật trong công nghiệp và cơ sở hạ tầng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các nhân tố có vai trò quyết định đến sự phát triển và phân bố công nghiệp của nước ta là thị trường và chính sách phát triển công nghiệp của nhà nước.

  Đáp án: B.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 144169

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Địa Lý

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON