RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO
 • Câu hỏi:

   Máy biến thế dùng để?

  • A. 
   Giữ cho hiệu điện thế ổn định, không đổi.
  • B. 
   Giữ cho cường độ dòng điện ổn định, không đổi.
  • C. 
   Làm tăng hoặc giảm cường độ dòng điện.
  • D. 
   Làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

   Máy biến thế dùng để: làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 7129

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA