ON
ON
YOMEDIA
10AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 44-45.6 trang 92 SBT Vật lý 9

Bài tập 44-45.6 trang 92 SBT Vật lý 9

Thấu kính phân kì có đặc điểm và tác dụng nào dưới đây?

A. Có phần giữa mỏng hơn phần rìa và cho phép thu được ảnh của Mặt Trời.

B. Có phần giữa mỏng hơn phần rìa và không cho phép thu được ảnh của Mặt Trời.

C. Có phần giữa dày hơn phần rìa và cho phép thu được ảnh của Mặt Trời.

D. Có phần giữa dày hơn phần rìa và không cho phép thu được ảnh của Mặt Trời.

ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0

Hướng dẫn giải chi tiết

- Thấu kính phân kì có đặc điểm và tác dụng có phần giữa mỏng hơn phần rìa và không cho phép thu được ảnh của Mặt Trời. 

- Chọn đáp án B

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44-45.6 trang 92 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

ZUNIA9
OFF
ON