ON
ON
YOMEDIA
18AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 44-45.12 trang 93 SBT Vật lý 9

Bài tập 44-45.12 trang 93 SBT Vật lý 9

Ảnh của một ngọn nến qua một thấu kính phân kì:

A. có thể là ảnh thật, có thể là ảnh ảo.

B. chỉ có thể là ảnh ảo, nhỏ hơn ngọn nến.

C. chỉ có thể là ảnh ảo, lớn hơn ngọn nến.

D. chỉ có thể là ảnh ảo, có thể lớn hoặc nhỏ hơn ngọn nến.

ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0

Hướng dẫn giải chi tiết

- Ảnh của một ngọn nến qua một thấu kính phân kì chỉ có thể là ảnh ảo, nhỏ hơn ngọn nến vì ảnh qua một thấu kính phân kì luôn là ảnh ảo, nhỏ hơn vật.

- Chọn đáp án B

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44-45.12 trang 93 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

ZUNIA9
OFF
ON